MPGK
Kategorie
Koszyk
... jest pusty
Kontakt
FAX
+48 (017) 852 52 92
Tel
+48 (017) 852 52 92
Tel
+48 (017) 850 71 84
GSM
608 388 454
Godziny działania sklepu
8:00 - 17:00
Logowanie
REGULAMIN sklepu internetowego MPGK Sp. z o.o.


Regulamin sklepu internetowego MPGK Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Gazu Płynnego
 

Informacje ogólne

- Właścicielem sklepu internetowego www.gazmix.pl jest firma Zakład Dystrybucji Gazu Płynnego MPGK Sp. z o.o., ul. Jachowicza 1, 35-311 Rzeszów,

- Regulamin dotyczący ogólnych warunków sprzedaży wyszczególnionych poniżej stanowi umowę między klientem naszego sklepu (zwanym dalej Klientem) a MPGK Sp. z o.o.

 

- Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

- Przedstawiane w sklepie towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Firma  MPGK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen bądź niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik pomyłki.

- Obecność towaru nie przesądza o jego dostępności, a co za tym idzie, o możliwości realizacji zamówienia.

- Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych. Produkty prezentowane na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.

Płatności
NR rachunku bankowego na który nalezy wpłacać należności za zakupy w sklepie internetowym gazmix.pl
Alior Bank 70 2490 0005 0000 4530 8298 5911 24900005
 w tytule przelewu: sklep gazmix i nazwa produktu

Rejestracja

- Nabywcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

- Klient chcący w pełni korzystać z systemu musi dokonać rejestracji w wyniku, której będzie identyfikowany przez system za pomocą identyfikatora ID i hasła.

- Klient zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Nie wypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.

- Zarządzający sklepem zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej.

- Rejestrujac konto w sklepie klient wyraza zgode na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych naszego sklepu zgodnie z Dz.U. z 2002r. Nr. 144, poz 1204, z 2004 r. Nr 96 poz 959, Nr 173, poz 1808 z 2007r. Nr 50, poz. 331.

- Dane osobowe, które podawane są przez rejestrujących się klientów przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 (Dz. Ust. nr 133 poz. 833). Oznacza to, iż nie mają do nich dostępu osoby nie będące związane z MPGK Sp. z o.o.  oraz dane te nie są przekazywane osobom trzecim, firmom lub organizacjom.

- MPGK Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem.

Zamówienia

- Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: sklep@gazmix.pl

- Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy MPGK Sp. z o.o.  i Klientem umowy sprzedaży towarów wymienionych w zamówieniu.

- Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

- MPGK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, niemożliwych do potwierdzenia lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza.

- Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać e-mailem pod adresem sklep@gazmix.pl . Wysłane zamówienia nie podlegają tej procedurze.

- Do zamówienia należy doliczyć koszty dostawy wg kosztów wysyłki, którymi obciążany jest Klient.

- MPGK Sp. z o.o. wystawia dowody zakupu pod postacią paragonów lub faktur VAT zgodnie z danymi umieszczonymi przez Klienta w zamówieniu.

Płatność

- Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:

- przelewem na konto firmy MPGK Sp. z o.o. na podstawie uzyskanego numeru zamówienia lub faktury proforma,

- gotówką przy odbiorze przesyłki.

Wysyłka

- Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

- Na czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu zamówienia, składa się m.in.: czas realizacji zamówienia przez MPGK Sp. z o.o. i czas dostarczenia przesyłki. Łączny czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.

- Terminy dostawy są podane orientacyjnie i mogą ewentualnie ulec zmianie.

- MPGK Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem paczki przez firmę przewozową.

- W wypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie u firmy przewozowej. W tym czasie nie będzie możliwy żaden zwrot kosztów czy towaru.

- Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu szkody.

- Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby MPGK Sp. z o.o., a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). Wysyłając towar zapewniamy sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).

Gwarancja i reklamacje

- Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi niektórych podzespołów, posiada gwarancję. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, nie są one objęte gwarancją. Dotyczy to również kabli, niektórych myszy, joysticków i innych podobnych elementów.

- Jeżeli towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży wystawiony przez MPGK Sp. z o.o.

- Każda pozycja towarowa w sklepie internetowym w swoim dokładnym opisie posiada informację o okresie gwarancji.

- Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

- Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem przewoźnika protokołu szkody.

- Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania przez  MPGK Sp. z o.o. zasadności gwarancji. Jeżeli jednak naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych, bądź wysłania wadliwego podzespołu do specjalistycznych serwisów, termin ten może być wydłużony do 28 dni roboczych.

- Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, transportowanie towaru do serwisu w sposób umożliwiający jego uszkodzenie, powoduje unieważnienie gwarancji.

- Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopia faktury oraz poprawnie wypełniony formularz gwarancji.

- Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.

Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona (np.: sprzęt jest sprawny) może zostać pobrana opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych. Ponadto Klient zostanie obciążony kosztem transportu towaru zarówno do serwisu(jeżeli wystąpił) jak i z powrotem do Klienta wg kosztów wysyłki bez powiadomienia.

- Koszt transportu towaru do serwisu pokrywa Klient, chyba że ustalono inaczej. Towar należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, MPGK Sp. z o.o. zwraca koszt tej przesyłki wg stawki pobranej przez przewoźnika, pod warunkiem, że procedura gwarancyjna będzie uzasadniona. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy MPGK Sp. z o.o. lub za pobraniem nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

- W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura, konieczne będzie odesłanie podpisanej przez Klienta korekty. Należna Klientowi kwota zostanie przesłana w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez MPGK Sp. z o.o. podpisanego dokumentu korekty. Kwota ta zostanie zwrócona bądź na podane przez Klienta konto bankowe, bądź przekazem pocztowym. Jednakże w przypadku drugiej formy zwrotu pieniędzy, Klient zostanie obciążony kosztami nadania przekazu pocztowego (o koszt tej usługi zostanie pomniejszona należna Klientowi kwota pieniężna).

- Gwarantem sprawnego działania oprogramowania jest jego producent lub autoryzowany sprzedawca, stąd też firma nie udziela gwarancji dotyczących sprawnego działania oprogramowania na zakupionym sprzęcie.

- Firma nie dostarcza sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy.

- Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni Nabywca sprzętu, stąd też dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.

- Towar zakupiony nie podlega zwrotowi. Wyjątki od tej reguły opisane są w części VII regulaminu.

Zwrot towaru

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją i akcesoriami.

- W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, co oznacza, że w sytuacji, gdy Klient zmienił stan towaru, a więc towar nosi ślady używania, niemożliwe jest odstąpienie od umowy.

- Sprzedawca nie zwraca kosztów transportu.

Do wykonania uprawnień z tytułu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopia faktury wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu.

- W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru do firmy MPGK Sp. z o.o. pokrywa Klient. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki należy dołączyć dokumenty opisane w części VII punkt 4. regulaminu oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem konta, na który mają być zwrócone pieniądze. W przypadku, gdy Klient żąda zwrotu pieniędzy za pośrednictwem Poczty Polskiej (przekaz pocztowy) - koszt przekazu pieniędzy obciąża Klienta - kwota należna Klientowi zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego. W przypadku, gdy Klient zażądał wystawienia faktury, pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez firmę MPGK Sp. z o.o. podpisanego dokumentu korekty. Korekta faktury zostanie sporządzona przez MPGK Sp. z o.o. i niezwłocznie przesłana Klientowi listem.

Pozostałe ustalenia

- Oferta handlowa ważna tylko na terenie Polski.

- Korzystanie ze sklepu MPGK Sp. z o.o. oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

- Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

- MPGK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku siły wyższej, zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych, przewozowych, w wypadku powodzi, pożaru lub wojny.

- MPGK Sp. z o.o. uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie, utratę przedsiębiorstwa, zysków, lub za koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym.

- MPGK Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym.

- Odpowiedzialność  MPGK Sp. z o.o.  w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym MPGK Sp. z o.o. strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby MPGK Sp. z o.o.

  
Powrót
964511 wywołań od 23 październik 2009